Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Kinderopvang Dronten is aangesloten bij de Brancheorganisatie Kinderopvang. Voor het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang en peuteropvang hanteren wij de Algemene Voorwaarden van de Brancheorganisatie Kinderopvang.